جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۰۴
Clr Both
صاحبان سهام شرکت
ردیف
صاحب سهام
درصد
1
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
55.5
2
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (تأمین اجتماعی)
25.5
3
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
19