جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۰۳
Clr Both
فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۱ : ۵۲۰۶ : ۲۵ : ۵۷۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۳۵ : ۱۱
دوشنبه۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۲ : ۴۵۰۶ : ۲۶ : ۳۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۶ : ۳۹۲۰ : ۳۴ : ۳۴
سه شنبه۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۳ : ۳۸۰۶ : ۲۷ : ۱۱۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۶ : ۰۳۲۰ : ۳۳ : ۵۶
چهارشنبه۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۷ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۵ : ۲۵۲۰ : ۳۳ : ۱۶
پنج شنبه۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۲۷۰۶ : ۲۸ : ۲۶۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۴ : ۴۷۲۰ : ۳۲ : ۳۵
جمعه۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۲۱۰۶ : ۲۹ : ۰۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۴ : ۰۷۲۰ : ۳۱ : ۵۳
شنبه۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۱۶۰۶ : ۲۹ : ۴۲۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۳ : ۲۵۲۰ : ۳۱ : ۰۹
یکشنبه۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۱۱۰۶ : ۳۰ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۰ : ۲۴
دوشنبه۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۰۶۰۶ : ۳۰ : ۵۹۱۳ : ۲۱ : ۴۰۲۰ : ۱۱ : ۵۹۲۰ : ۲۹ : ۳۷
سه شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۰ : ۰۱۰۶ : ۳۱ : ۳۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۱ : ۱۳۲۰ : ۲۸ : ۵۰
چهارشنبه۱۱ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۰ : ۵۷۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۳ : ۲۱ : ۳۳۲۰ : ۱۰ : ۲۷۲۰ : ۲۸ : ۰۱
پنج شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۱ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۵۴۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۰۹ : ۳۹۲۰ : ۲۷ : ۱۰
جمعه۱۳ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۲ : ۴۸۰۶ : ۳۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۲۳۲۰ : ۰۸ : ۵۰۲۰ : ۲۶ : ۱۹
شنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۳ : ۴۳۰۶ : ۳۴ : ۱۰۱۳ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۲۵ : ۲۶
یکشنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۴ : ۳۸۰۶ : ۳۴ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۱۱۲۰ : ۰۷ : ۰۸۲۰ : ۲۴ : ۳۳
دوشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۵ : ۳۴۰۶ : ۳۵ : ۲۷۱۳ : ۲۱ : ۰۴۲۰ : ۰۶ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۸
سه شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۶ : ۲۹۰۶ : ۳۶ : ۰۶۱۳ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۰۵ : ۲۲۲۰ : ۲۲ : ۴۲
چهارشنبه۱۸ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۷ : ۲۴۰۶ : ۳۶ : ۴۴۱۳ : ۲۰ : ۴۹۲۰ : ۰۴ : ۲۷۲۰ : ۲۱ : ۴۴
پنج شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۸ : ۱۹۰۶ : ۳۷ : ۲۲۱۳ : ۲۰ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۳۱۲۰ : ۲۰ : ۴۶
جمعه۲۰ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۰۹ : ۱۳۰۶ : ۳۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۰۲ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۴۷
شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۰ : ۰۸۰۶ : ۳۸ : ۳۹۱۳ : ۲۰ : ۲۱۲۰ : ۰۱ : ۳۶۲۰ : ۱۸ : ۴۷
یکشنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۱ : ۰۲۰۶ : ۳۹ : ۱۷۱۳ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۰۰ : ۳۷۲۰ : ۱۷ : ۴۵
دوشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۳۹ : ۵۵۱۳ : ۲۰ : ۰۰۱۹ : ۵۹ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۴۳
سه شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۲ : ۴۹۰۶ : ۴۰ : ۳۲۱۳ : ۱۹ : ۴۸۱۹ : ۵۸ : ۳۶۲۰ : ۱۵ : ۴۰
چهارشنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۳ : ۴۳۰۶ : ۴۱ : ۱۰۱۳ : ۱۹ : ۳۶۱۹ : ۵۷ : ۳۴۲۰ : ۱۴ : ۳۶
پنج شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۴ : ۳۶۰۶ : ۴۱ : ۴۸۱۳ : ۱۹ : ۲۳۱۹ : ۵۶ : ۳۱۲۰ : ۱۳ : ۳۱
جمعه۲۷ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۵ : ۲۸۰۶ : ۴۲ : ۲۵۱۳ : ۱۹ : ۱۰۱۹ : ۵۵ : ۲۸۲۰ : ۱۲ : ۲۵
شنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۱۸ : ۵۷۱۹ : ۵۴ : ۲۳۲۰ : ۱۱ : ۱۸
یکشنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۷ : ۱۳۰۶ : ۴۳ : ۴۰۱۳ : ۱۸ : ۴۳۱۹ : ۵۳ : ۱۸۲۰ : ۱۰ : ۱۱
دوشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۸ : ۰۴۰۶ : ۴۴ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۸۱۹ : ۵۲ : ۱۲۲۰ : ۰۹ : ۰۳
سه شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۶۰۵ : ۱۸ : ۵۵۰۶ : ۴۴ : ۵۴۱۳ : ۱۸ : ۱۳۱۹ : ۵۱ : ۰۵۲۰ : ۰۷ : ۵۴