پروژه های انجام شده
 • سال 1396 : پروژه خط دامغان،نکا،ساری  --- 170000متر لوله سایز 42 اینچ
 • سال 1395 : پروژه خط ایرانشهر،زاهدان --- 260000 متر لوله سایز 36 اینچ
 • سال 1392 : پروژه خط نائین،کاشان، ری --- 420000 متر لوله سایز 20 اینچ
 •  سال 1391 : پروژه خط یادآوران --- 170000 متر لوله سایز 18-30-36 اینچ
 • سال 1385 تا 1386 : پروژه خط سراسری 7 --- 900000 متر لوله سایز 56 اینچ
 • سال 1383 تا 1385 : پروژه خط سراسری 5 و 6 --- 83000 متر لوله سایز 56 اینچ
 • سال 1383 : پروژه اتیلن غرب --- 2900000 متر لوله سایزهای 8 تا 24 اینچ
 • سال 1382 : پروژه پارس جنوبی فاز 4 و 5 --- 104229 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1381 : پروژه آزمایشی لوله سازی --- 3259 متر لوله سایز 3/14  12 اینچ

 • سال 1380 :  پروژه  نکا - ری  --- 218000 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1379 : پروژه پارس جنوبی فاز 1 --- 1673 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1378 : پروژه پارس جنوبی فاز 1 --- 110669 متر لوله سایز 42 اینچ

 • سال 1377 : پروژه پارس جنوبی فاز 2 و 3 --- 217351 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1376 : پروژه خط سراسری 3 --- 110000 متر لوله سایز 56 اینچ

 • سال 1374 : پروژه خط سراسری --- 254000 متر لوله سایز 56 اینچ

 • سال 1372 : پروژه آغار - دالان  --- 210884 متر لوله سایز 42 اینچ


محصولات

تولید

 شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی تولید لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش تولید نماید.

 

 

 

 
  کارخانه های تولید

پوشش

 

 پوشش

شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش زیر را دارا می باشد :

تاریــــــخچه