جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۱۱
Clr Both
قوانین، مقررات و بخشنامه ها
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465
[ شرکت لوله سازی اهواز - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ]
 
 اطلاعیه بن کالای اساسی
[ شرکت لوله سازی اهواز - ۵ اسفند ۱۳۸۸ ]
 
 پرداخت عیدی کارکنان
[ شرکت لوله سازی اهواز - ۵ اسفند ۱۳۸۸ ]
 مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان
[ شرکت لوله سازی اهواز - ۳ بهمن ۱۳۸۸ ]
 
 تعطیلی روز عید فطر و برنامه ساعات کار کارکنان روزکار
[ شرکت لوله سازی اهواز - ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ ]