جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۰۸
Clr Both
کارخانه های تولید لوله های قطر کوچک (ERW)

کارخانه های تولید لوله قطرکوچک متشکل از دو کارخانه شماره 1 و 3 می باشند که به ترتیب در سالهای 1346 و 1355 به منظور تأمین نیاز خطوط لولۀ صنایع نفت و گاز کشور تأسیس و راه اندازی شدند.

در این کارخانه ها لوله های فولادی به روش جوش مقاومت الکتریکی (ERW) با فرکانس بالا طبق استاندارد API-5L یا سایر استانداردهای مورد نیاز مشتری جهت مصارف نفت و گاز ترش و شیرین تولید میشود.

لوله ها در کارخانه شماره 1 از قطر "8/5 6   الی "16 و در کارخانه شماره 3 از قطر "8/5 6  تا "24 تولید میشوند.

 جهت مشاهده مشخصات لوله های تولیدی به جدول پیوست مراجعه شود.

 مواد اولیه این کارخانه ها از تولیدکنندگان معتبری از کشورهای کرۀ جنوبی، هندوستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر تأمین میشود.

مشخصات لوله های تولیدی قطر کوچک (ERW)