• پاناروما صفحه نخست 1
  • پاناروما صفحه نخست 8
  • پاناروما صفحه نخست 7
  • پاناروما صفحه نخست 6
  • پاناروما صفحه نخست 4
  • پاناروما صفحه نخست 5
  • پاناروما صفحه نخست 3
  • پاناروما صفحه نخست 2

سال 1398

اخبار روز

مرحله جدید از بارگیری لوله‌های انتقال نفت از گوره به جاسک

مرحله جدید از بارگیری لوله‌های پروژه ملی خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک

افزایش 43 درصدی حمل و نقل / ورود به سوددهی

دو دستگاه مهم شرکت لوله سازی اهواز پس از دو سال فعال شدند

از ظرفیت لوله سازی اهواز بازدید می کنم

محصولات

تولید

 شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی تولید لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش تولید نماید.

 

 

 

 
  کارخانه های تولید

پوشش

 

 پوشش

شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش زیر را دارا می باشد :

تاریــــــخچه