• پاناروما صفحه نخست 1
  • پاناروما صفحه نخست 8
  • پاناروما صفحه نخست 7
  • پاناروما صفحه نخست 6
  • پاناروما صفحه نخست 4
  • پاناروما صفحه نخست 5
  • پاناروما صفحه نخست 3
  • پاناروما صفحه نخست 2

اخبار روز

دعوت مدیر عامل به مشارکت در انتخابات

تلاش برای افزایش سهم مدیریتی زنان شاغل در شرکت

حضور پرسنل لوله سازی اهواز در راه پیمایی 22 بهمن

پیام مدیر عامل برای دعوت به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

۱ هزار و ۵۷۲ سبدکالا برای کارکنان لوله سازی اهواز / چهارمین بسته حمایتی از بهمن ...

محصولات

تولید

 شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی تولید لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش تولید نماید.

 

 

 

 
  کارخانه های تولید

پوشش

 

 پوشش

شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش زیر را دارا می باشد :

تاریــــــخچه