• تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 248
رئیس پژوهش و توسعه شرکت لوله‌سازی اهواز:
شركت لوله‌سازی اهواز مجوز واحد فناور گرفت

رئیس  پژوهش وتوسعه  شرکت لوله سازی اهواز: شرکت لوله سازی اهواز مجوز واحد فناور گرفت

رئیس پژوهش و توسعه شرکت لوله سازی اهواز گفت: دراستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند؛ «حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم.» و با تلاش های صورت گرفته، شرکت لوله سازی اهواز مجوز واحد فناور دریافت کرد.

دکتر سید فرج موسوی با تاکید بر اینکه هدف ما حرکت شرکت لوله سازی اهواز به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است، عنوان کرد: شرکت لوله سازی اهواز ظرفیت های دانشی ارزشمندی دارد که اگر در فرایند درست قرار گرفته و به ویژه نیروی انسانی ارزش آفرین و فناور آن شناسایی و در جای تخصصی خود مورد استفاده قرار گیرد، در مسیر دانش بنیان شدن حرکت کرده ایم. 

وی ادامه داد: در همین راستا در گام اول در زمینه تولید لوله جداری چاه های نفت توسط پارک علم و فناوری خوزستان ارزیابی و به عنوان شرکت فناور در تولید این لوله ها معرفی شدیم که خبر خوبی برای شرکت است و می تواند سهم ما را در بازار افزایش دهد. 

رئیس پژوهش و توسعه شرکت لوله سازی اهواز گفت: گام بعدی ما دانش بنیان کردن شرکت لوله سازی است و در این خصوص اقداماتی هم انجام داده ایم.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0