بیانیه ماموریت شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز بنگاهی است اقتصادی که با اتکا به تجارب و دانش فنی ، ضمن جلب رضایت ذینفعان ، خود را متعهد به موارد زیر می داند:
• تولید و تامین انواع لوله های مورد نیاز صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و آب با استانداردهای مورد نظر مشتری
• تامین منابع مالی و اجرای پروژه های خطوط لوله به روش EPC

• ایجاد و بهره برداری خطوط انتقال نفت ، گاز ، فراورده های نفتی و آب در ایران و جهان
• ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق توسعه زنجیره تامین مطمئن