لوله های جداره چاه

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رویکرد دولت محترم در بکارگیری منابع داخلی، شرکت لوله سازی اهواز با سر لوحه قرار دادن این امر، شرایط فنی تولید لوله های جداره چاه CASING از قطر “13-3/8 الی ”30 را فراهم نمود .

لوله های جداری اقطار “13-3/8 ، ”16 ، “18-5/8 ، ”20  را  به  روش  ERW  و لوله های  اقطار “28 ، ”26 ، “24 و ”30 را به روش SAW با دو نوع دنده  RL4 و Batres مطابق با استانداردهای  API  5 CT/ISO 11960  تولید می گردند . آزمایش های غیر مخرب و تست فشار آب هایدرواستاتیک بر روی تمامی لوله های جداری تولیدی انجام می شود.

قابل ذکر است پس از دست یافتن به استانداردهای مورد نیاز و تایید آن از مراجع ذیصلاح جهت تولید لوله ای جداری چاه ، قراردادهایی با شرکت ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب منعقد و در حال حاظر از لوله های تولید شده در این شرکت، در چاه های حفاری شده، بصورت عملیاتی استفاده می گردد .

 

جداره چاه2