طراحی و ساخت

 

در راستای افزایش و تکمیل سبد محصولات و همچنین تکمیل لوله های تولیدی شرکت لوله سازی اهواز با بهره گیری از تجارب و دانش فنی داخلی این مجموعه اقدام به طراحی و باز طراحی و ساخت تجهیزات نموده است که می توان به طراحی و ساخت رول 24 اینچ جهت تولید لوله های ERW برای اولین بار و همچنین سیستم براده برداری لبه ورق ، خط اسلیتر ، سیستم آلتراسونیک فول بادی اشاره نمود.

 طراحی و ساخت