فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۸ : ۴۷۰۷ : ۱۳ : ۲۰۱۲ : ۲۶ : ۲۸۱۷ : ۳۹ : ۵۳۱۷ : ۵۷ : ۲۳۲۳ : ۴۴ : ۱۳
پنج شنبه۲ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۸ : ۳۴۰۷ : ۱۲ : ۵۹۱۲ : ۲۶ : ۴۵۱۷ : ۴۰ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۱۵۲۳ : ۴۴ : ۳۳
جمعه۳ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۸ : ۱۹۰۷ : ۱۲ : ۳۷۱۲ : ۲۷ : ۰۱۱۷ : ۴۱ : ۴۲۱۷ : ۵۹ : ۰۸۲۳ : ۴۴ : ۵۲
شنبه۴ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۸ : ۰۳۰۷ : ۱۲ : ۱۳۱۲ : ۲۷ : ۱۶۱۷ : ۴۲ : ۳۶۱۸ : ۰۰ : ۰۰۲۳ : ۴۵ : ۱۱
یکشنبه۵ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۷ : ۴۶۰۷ : ۱۱ : ۴۸۱۲ : ۲۷ : ۳۱۱۷ : ۴۳ : ۳۱۱۸ : ۰۰ : ۵۳۲۳ : ۴۵ : ۲۹
دوشنبه۶ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۷ : ۲۷۰۷ : ۱۱ : ۲۱۱۲ : ۲۷ : ۴۴۱۷ : ۴۴ : ۲۵۱۸ : ۰۱ : ۴۵۲۳ : ۴۵ : ۴۵
سه شنبه۷ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۷ : ۰۶۰۷ : ۱۰ : ۵۳۱۲ : ۲۷ : ۵۷۱۷ : ۴۵ : ۲۰۱۸ : ۰۲ : ۳۷۲۳ : ۴۶ : ۰۱
چهارشنبه۸ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۶ : ۴۳۰۷ : ۱۰ : ۲۲۱۲ : ۲۸ : ۰۹۱۷ : ۴۶ : ۱۴۱۸ : ۰۳ : ۳۰۲۳ : ۴۶ : ۱۷
پنج شنبه۹ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۶ : ۲۰۰۷ : ۰۹ : ۵۱۱۲ : ۲۸ : ۲۰۱۷ : ۴۷ : ۰۸۱۸ : ۰۴ : ۲۲۲۳ : ۴۶ : ۳۱
جمعه۱۰ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۵ : ۵۴۰۷ : ۰۹ : ۱۸۱۲ : ۲۸ : ۳۰۱۷ : ۴۸ : ۰۳۱۸ : ۰۵ : ۱۴۲۳ : ۴۶ : ۴۵
شنبه۱۱ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۵ : ۲۷۰۷ : ۰۸ : ۴۳۱۲ : ۲۸ : ۴۰۱۷ : ۴۸ : ۵۷۱۸ : ۰۶ : ۰۶۲۳ : ۴۶ : ۵۷
یکشنبه۱۲ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۴ : ۵۸۰۷ : ۰۸ : ۰۷۱۲ : ۲۸ : ۴۸۱۷ : ۴۹ : ۵۱۱۸ : ۰۶ : ۵۸۲۳ : ۴۷ : ۰۹
دوشنبه۱۳ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۴ : ۲۸۰۷ : ۰۷ : ۲۹۱۲ : ۲۸ : ۵۶۱۷ : ۵۰ : ۴۴۱۸ : ۰۷ : ۵۰۲۳ : ۴۷ : ۲۰
سه شنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۳ : ۵۷۰۷ : ۰۶ : ۵۰۱۲ : ۲۹ : ۰۳۱۷ : ۵۱ : ۳۸۱۸ : ۰۸ : ۴۲۲۳ : ۴۷ : ۳۱
چهارشنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۳ : ۲۴۰۷ : ۰۶ : ۰۹۱۲ : ۲۹ : ۱۰۱۷ : ۵۲ : ۳۱۱۸ : ۰۹ : ۳۳۲۳ : ۴۷ : ۴۰
پنج شنبه۱۶ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۴۹۰۷ : ۰۵ : ۲۷۱۲ : ۲۹ : ۱۵۱۷ : ۵۳ : ۲۵۱۸ : ۱۰ : ۲۴۲۳ : ۴۷ : ۴۹
جمعه۱۷ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۲ : ۱۳۰۷ : ۰۴ : ۴۴۱۲ : ۲۹ : ۲۰۱۷ : ۵۴ : ۱۸۱۸ : ۱۱ : ۱۵۲۳ : ۴۷ : ۵۶
شنبه۱۸ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۱ : ۳۵۰۷ : ۰۳ : ۵۹۱۲ : ۲۹ : ۲۳۱۷ : ۵۵ : ۱۰۱۸ : ۱۲ : ۰۶۲۳ : ۴۸ : ۰۳
یکشنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۵۶۰۷ : ۰۳ : ۱۳۱۲ : ۲۹ : ۲۶۱۷ : ۵۶ : ۰۳۱۸ : ۱۲ : ۵۶۲۳ : ۴۸ : ۰۹
دوشنبه۲۰ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۱۶۰۷ : ۰۲ : ۲۶۱۲ : ۲۹ : ۲۹۱۷ : ۵۶ : ۵۵۱۸ : ۱۳ : ۴۷۲۳ : ۴۸ : ۱۴
سه شنبه۲۱ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۹ : ۳۴۰۷ : ۰۱ : ۳۷۱۲ : ۲۹ : ۳۰۱۷ : ۵۷ : ۴۶۱۸ : ۱۴ : ۳۶۲۳ : ۴۸ : ۱۸
چهارشنبه۲۲ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۵۱۰۷ : ۰۰ : ۴۷۱۲ : ۲۹ : ۳۱۱۷ : ۵۸ : ۳۸۱۸ : ۱۵ : ۲۶۲۳ : ۴۸ : ۲۲
پنج شنبه۲۳ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۰۶۰۶ : ۵۹ : ۵۶۱۲ : ۲۹ : ۳۱۱۷ : ۵۹ : ۲۹۱۸ : ۱۶ : ۱۵۲۳ : ۴۸ : ۲۴
جمعه۲۴ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۲۰۰۶ : ۵۹ : ۰۴۱۲ : ۲۹ : ۳۰۱۸ : ۰۰ : ۲۰۱۸ : ۱۷ : ۰۴۲۳ : ۴۸ : ۲۶
شنبه۲۵ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۶ : ۳۳۰۶ : ۵۸ : ۱۰۱۲ : ۲۹ : ۲۸۱۸ : ۰۱ : ۱۰۱۸ : ۱۷ : ۵۳۲۳ : ۴۸ : ۲۷
یکشنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۶ : ۵۷ : ۱۶۱۲ : ۲۹ : ۲۶۱۸ : ۰۲ : ۰۰۱۸ : ۱۸ : ۴۱۲۳ : ۴۸ : ۲۷
دوشنبه۲۷ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۵۴۰۶ : ۵۶ : ۲۰۱۲ : ۲۹ : ۲۳۱۸ : ۰۲ : ۵۰۱۸ : ۱۹ : ۳۰۲۳ : ۴۸ : ۲۶
سه شنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۰۳۰۶ : ۵۵ : ۲۴۱۲ : ۲۹ : ۱۹۱۸ : ۰۳ : ۳۹۱۸ : ۲۰ : ۱۷۲۳ : ۴۸ : ۲۴
چهارشنبه۲۹ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۳ : ۱۰۰۶ : ۵۴ : ۲۶۱۲ : ۲۹ : ۱۵۱۸ : ۰۴ : ۲۸۱۸ : ۲۱ : ۰۵۲۳ : ۴۸ : ۲۲
پنج شنبه۳۰ بهمن ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۱۷۰۶ : ۵۳ : ۲۷۱۲ : ۲۹ : ۰۹۱۸ : ۰۵ : ۱۷۱۸ : ۲۱ : ۵۲۲۳ : ۴۸ : ۱۹