فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۴۷۰۷ : ۱۳ : ۲۰۱۲ : ۲۶ : ۲۸۱۷ : ۳۹ : ۵۳۱۷ : ۵۷ : ۲۳۲۳ : ۴۴ : ۱۳
شنبه۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۳۴۰۷ : ۱۲ : ۵۹۱۲ : ۲۶ : ۴۵۱۷ : ۴۰ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۱۵۲۳ : ۴۴ : ۳۳
یکشنبه۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۱۹۰۷ : ۱۲ : ۳۷۱۲ : ۲۷ : ۰۱۱۷ : ۴۱ : ۴۲۱۷ : ۵۹ : ۰۸۲۳ : ۴۴ : ۵۲
دوشنبه۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۰۳۰۷ : ۱۲ : ۱۳۱۲ : ۲۷ : ۱۶۱۷ : ۴۲ : ۳۶۱۸ : ۰۰ : ۰۰۲۳ : ۴۵ : ۱۱
سه شنبه۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۴۶۰۷ : ۱۱ : ۴۸۱۲ : ۲۷ : ۳۱۱۷ : ۴۳ : ۳۱۱۸ : ۰۰ : ۵۳۲۳ : ۴۵ : ۲۹
چهارشنبه۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۲۷۰۷ : ۱۱ : ۲۱۱۲ : ۲۷ : ۴۴۱۷ : ۴۴ : ۲۵۱۸ : ۰۱ : ۴۵۲۳ : ۴۵ : ۴۵
پنج شنبه۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۰۶۰۷ : ۱۰ : ۵۳۱۲ : ۲۷ : ۵۷۱۷ : ۴۵ : ۲۰۱۸ : ۰۲ : ۳۷۲۳ : ۴۶ : ۰۱
جمعه۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۶ : ۴۳۰۷ : ۱۰ : ۲۲۱۲ : ۲۸ : ۰۹۱۷ : ۴۶ : ۱۴۱۸ : ۰۳ : ۳۰۲۳ : ۴۶ : ۱۷
شنبه۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۶ : ۲۰۰۷ : ۰۹ : ۵۱۱۲ : ۲۸ : ۲۰۱۷ : ۴۷ : ۰۸۱۸ : ۰۴ : ۲۲۲۳ : ۴۶ : ۳۱
یکشنبه۱۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۵۴۰۷ : ۰۹ : ۱۸۱۲ : ۲۸ : ۳۰۱۷ : ۴۸ : ۰۳۱۸ : ۰۵ : ۱۴۲۳ : ۴۶ : ۴۵
دوشنبه۱۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۲۷۰۷ : ۰۸ : ۴۳۱۲ : ۲۸ : ۴۰۱۷ : ۴۸ : ۵۷۱۸ : ۰۶ : ۰۶۲۳ : ۴۶ : ۵۷
سه شنبه۱۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۵۸۰۷ : ۰۸ : ۰۷۱۲ : ۲۸ : ۴۸۱۷ : ۴۹ : ۵۱۱۸ : ۰۶ : ۵۸۲۳ : ۴۷ : ۰۹
چهارشنبه۱۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۲۸۰۷ : ۰۷ : ۲۹۱۲ : ۲۸ : ۵۶۱۷ : ۵۰ : ۴۴۱۸ : ۰۷ : ۵۰۲۳ : ۴۷ : ۲۰
پنج شنبه۱۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۵۷۰۷ : ۰۶ : ۵۰۱۲ : ۲۹ : ۰۳۱۷ : ۵۱ : ۳۸۱۸ : ۰۸ : ۴۲۲۳ : ۴۷ : ۳۱
جمعه۱۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۲۴۰۷ : ۰۶ : ۰۹۱۲ : ۲۹ : ۱۰۱۷ : ۵۲ : ۳۱۱۸ : ۰۹ : ۳۳۲۳ : ۴۷ : ۴۰
شنبه۱۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۴۹۰۷ : ۰۵ : ۲۷۱۲ : ۲۹ : ۱۵۱۷ : ۵۳ : ۲۵۱۸ : ۱۰ : ۲۴۲۳ : ۴۷ : ۴۹
یکشنبه۱۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۱۳۰۷ : ۰۴ : ۴۴۱۲ : ۲۹ : ۲۰۱۷ : ۵۴ : ۱۸۱۸ : ۱۱ : ۱۵۲۳ : ۴۷ : ۵۶
دوشنبه۱۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۳۵۰۷ : ۰۳ : ۵۹۱۲ : ۲۹ : ۲۳۱۷ : ۵۵ : ۱۰۱۸ : ۱۲ : ۰۶۲۳ : ۴۸ : ۰۳
سه شنبه۱۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۵۶۰۷ : ۰۳ : ۱۳۱۲ : ۲۹ : ۲۶۱۷ : ۵۶ : ۰۳۱۸ : ۱۲ : ۵۶۲۳ : ۴۸ : ۰۹
چهارشنبه۲۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۱۶۰۷ : ۰۲ : ۲۶۱۲ : ۲۹ : ۲۹۱۷ : ۵۶ : ۵۵۱۸ : ۱۳ : ۴۷۲۳ : ۴۸ : ۱۴
پنج شنبه۲۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۳۴۰۷ : ۰۱ : ۳۷۱۲ : ۲۹ : ۳۰۱۷ : ۵۷ : ۴۶۱۸ : ۱۴ : ۳۶۲۳ : ۴۸ : ۱۸
جمعه۲۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۸ : ۵۱۰۷ : ۰۰ : ۴۷۱۲ : ۲۹ : ۳۱۱۷ : ۵۸ : ۳۸۱۸ : ۱۵ : ۲۶۲۳ : ۴۸ : ۲۲
شنبه۲۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۸ : ۰۶۰۶ : ۵۹ : ۵۶۱۲ : ۲۹ : ۳۱۱۷ : ۵۹ : ۲۹۱۸ : ۱۶ : ۱۵۲۳ : ۴۸ : ۲۴
یکشنبه۲۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۷ : ۲۰۰۶ : ۵۹ : ۰۴۱۲ : ۲۹ : ۳۰۱۸ : ۰۰ : ۲۰۱۸ : ۱۷ : ۰۴۲۳ : ۴۸ : ۲۶
دوشنبه۲۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۶ : ۳۳۰۶ : ۵۸ : ۱۰۱۲ : ۲۹ : ۲۸۱۸ : ۰۱ : ۱۰۱۸ : ۱۷ : ۵۳۲۳ : ۴۸ : ۲۷
سه شنبه۲۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۶ : ۵۷ : ۱۶۱۲ : ۲۹ : ۲۶۱۸ : ۰۲ : ۰۰۱۸ : ۱۸ : ۴۱۲۳ : ۴۸ : ۲۷
چهارشنبه۲۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۴ : ۵۴۰۶ : ۵۶ : ۲۰۱۲ : ۲۹ : ۲۳۱۸ : ۰۲ : ۵۰۱۸ : ۱۹ : ۳۰۲۳ : ۴۸ : ۲۶
پنج شنبه۲۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۴ : ۰۳۰۶ : ۵۵ : ۲۴۱۲ : ۲۹ : ۱۹۱۸ : ۰۳ : ۳۹۱۸ : ۲۰ : ۱۷۲۳ : ۴۸ : ۲۴
جمعه۲۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۳ : ۱۰۰۶ : ۵۴ : ۲۶۱۲ : ۲۹ : ۱۵۱۸ : ۰۴ : ۲۸۱۸ : ۲۱ : ۰۵۲۳ : ۴۸ : ۲۲
شنبه۳۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۲ : ۱۷۰۶ : ۵۳ : ۲۷۱۲ : ۲۹ : ۰۹۱۸ : ۰۵ : ۱۷۱۸ : ۲۱ : ۵۲۲۳ : ۴۸ : ۱۹