• پاناروما صفحه نخست 1
  • پاناروما صفحه نخست 8
  • پاناروما صفحه نخست 7
  • پاناروما صفحه نخست 6
  • پاناروما صفحه نخست 4
  • پاناروما صفحه نخست 5
  • پاناروما صفحه نخست 3
  • پاناروما صفحه نخست 2

اخبار روز

بازدید هنرجویان استعدادهای درخشان از لوله سازی اهواز

گرامی داشت روز درختکاری در شرکت لوله سازی اهواز

نشست هم اندیشی با مجری طرح انتفال نفت خام گوره به جاسک

سی و چهارمین سالگرد عروج ملکوتی شهدای لوله سازی اهواز گرامی باد

بازدید دانشجویان دانشگاه نفت آبادان از شرکت لوله سازی اهواز

محصولات

تولید

 شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی تولید لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش تولید نماید.

 

 

 

 
  کارخانه های تولید

پوشش

 

 پوشش

شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش زیر را دارا می باشد :

تاریــــــخچه