کارخانه های تولید لوله های قطر کوچک (ERW)

این کارخانه ها شامل دو کارخانه 1 و 3 بوده و لوله ها را به روش جوش مقاومتی فرکانس بالا، مطابق استانداردهای بین المللی، داخلی و همچنین استاندارد مورد نظر مشتری تولید می کنند.

روش تولید در کارخانه ها به این صورت است که بعد از باز شدن کلاف (Coil) و آماده سازی، لبه های ورق فرم داده می شوند. سپس عملیات جوش، عملیات حرارتی، خنک کردن جوش، اندازه کردن قطر لوله، برش لوله به طول مورد نیاز، انجام کلیه آزمایشات غیر مخرب و مخرب شامل آزمایش مسطح کردن، آزمایش هایدروتست (فشار آب)، آزمایش التراسونیک (امواج مافوق صوت)، آزمایش ذرات مغناطیسی، بازرسی چشمی، همچنین آزمایشات مخرب در آزمایشگاه جهت اطمینان از کیفیت تولید محصول صورت می گیرد.

 

جهت مشاهده مشخصات لوله های تولیدی به جدول پیوست مراجعه شود.

 مواد اولیه این کارخانه ها از تولیدکنندگان معتبری از کشورهای کرۀ جنوبی، هندوستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر تأمین میشود.

مشخصات لوله های تولیدی قطر کوچک (ERW)

 

 مشخصات کارخانه شماره یک

 

 

مشخصات کارخانه شماره سه