کارخانه تولید لوله های قطر بزرگ (SAW)

در این کارخانه لوله هایی با قطر 24 تا 56 اینچ به روش های U&O و RB تولید می شود. روش تولید بدین ترتیب است که پس از
آماده سازی لبه های ورق، با استفاده از دستگاه های پرس عظیم، ورق به شکل حرف
U  انگلیسی در آمده سپس در دستگاه اٌپرس قرار گرفته تا به لوله تبدیل شـــود. در روش دوم با استفاده از دستگاه های Roll Bending - Post Bending  ورق به لوله تبدیــل می گردد. در قسمت جوش بعد از عملیات اتوماتیک جوش موقت پیوسته، لوله ها جهت تکمیل عملیات جوشکاری تحت فرآیند جوش زیر پودری به دستگاه های جوش داخلی و خارجی هدایت می شوند. کلیه عملیات تولید و بخصوص دستگاه های جوش، توسط تجهیزات مدرن مبتنی بر سیستم های PLC کنترل می گردند.

کلیه لوله ها پس از آن، در دستگاه انبساط لوله به شکل و ابعاد نهایی رسانده می شوند. همگام با تولید لوله ها در ایستگاه های متعدد آزمون های کنترل کیفی غیر مخرب از قبیل MT ،RT، VT، UT و فشار آب (هایدرواستاتیک) انجام شده و علاوه بر آن، ویژگی های ساختار متالورژیکی و خواص مکانیکی قسمت جوش و بدنه لوله ها از طریق نمونه گیری های مستمر و آزمون های کنترل کیفی مخرب، کنترل می گردد.

 

مشخصات کارخانه شماره چهار

 

 جهت مشاهده مشخصات لوله های تولیدی به جدول پیوست مراجعه شود.

ورق مورد نیاز این کارخانه بطور کامل از شرکتهای تولید کننده خارجی در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، ژاپن، کره و دیگر سازنده گان معتبر تأمین می‌شود.

مشخصات لوله های تولیدی قطر بزرگ (SAW)