اخبار

اورهال کارخانه ها بعد از 10 سال انجام شد؛

اورهال کارخانه ها بعد از 10 سال انجام شد؛
در راستای بهبود شرایط تولید و تجدید قوا و آمادگی برای قراردادهای جدید پس از 10 سال اورهال کارخانه ها انجام شد.

 

 

اورهال کارخانه به منظور حفظ و ارتقاء راندمان تولید و حفظ کیفیت تولیدات، با همکاری مدیریت های مختلف شرکت و واحدهای تولیدی، پشتیبانی، مالی و منابع  انسانی پس از قریب 10 سال، و پشت سر گذاشتن رکوردهای تولید و پوشش یکی پس از دیگری در مرداد و شهریور ماه سال جاری انجام شد.
با افزایش دانش فنی، ساخت و تعمیرات دستگاه ها با تلاش خستگی ناپذیر و مجاهدت پرسنل واحدهای مختلف فنی و مهندسی و همراهی کلیه نیروها در مدت حدود سه هفته کار شبانه روزی اورهال کارخانه ها با وجود تحریم های ظالمانه به ثمر نشست.
انتخاب زمان عملیات بازسازی و نوسازی از موارد قابل توجه می باشد. انتخاب زمان عملیات در مرداد و شهریور توجه به مسئولیت های اجتماعی(CSR) شرکت بوده، و همچنین پاسخ عملی به در خواست عالی ترین مقام اجرایی استان جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم بود که تقاضا کاهش بار انرژی و صرفه جویی در مصرف برق در استان را نموده بودند.
نکته دیگر توجه به کرامت انسانی و فراهم نمودن شرایطی جهت استراحت بیشتر به کارکنان عزیز که سرمایه اصلی شرکت می باشند، بود. بگونه ایی که پرسنل بتوانند، روزهای بیشتری را استراحت نموده و یا از سفرهای زیارتی تفریحی فراهم شده بهره مند گردند. تا فشار کار و گرمای هوا قابل تحمل تر باشد.
این عملیات فنی و مهندسی حدود 20000 نفر ساعت کار و تلاش همراه بود.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۵۸
منبع خبر : اداره HSE شرکت لوله سازی اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۲۲۲