اخبار

رییس بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی منصوب شد

رییس بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی منصوب شد
آقای علی اصغر زارع براتپور که پیش از این رئیس بررسی‌های اقتصادی و تسهیلات شرکت لوله سازی اهواز و زیر نظر مستقیم مدیریت مالی و اقتصادی بود طی حکمی به عنوان "رییس بررسی‌های اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی" زیر نظرِ مستقیمِ مدیر عامل منصوب شد.

 

ایشان با بیان اینکه هدف اصلی تغییرات وظایف این اداره حرکت در مسیر اهداف و مسائل اساسی شرکت است گفت: ارایه تحلیل های اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات بهینه و دوری از وظایف جاری با تاکید مدیرعامل محترم،وپرداختن به مسایل اصلی سازمان جزء وظایف این اداره است.

وی همچنین اظهار کرد: موضوع بکارگیری افراد شایسته در اتاق فکر شرکت برای تعیین اولویت های اصلی شرکت و ارایه راه حل های عملی جهت رفع موانع و مشکلات فعلی شرکت از دیگر برنامه های این اداره است. بکارگیری این افراد در اتاق فکر موجب ریزش اندیشه با تاکید بر روش های نوین تصمیم گیری انجام می شود. در این اداره ضمن بکارگیری از نظرات کلیه ی صاحب نظران، نسبت به تعریف نقشه راه شرکت اقدام خواهد شد.

رییس بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی شرکت لوله سازی اهواز یادآور شد: اجرای نظام مدیریتی مشارکت (نظام پیشنهادات) و بهره گیری از نظرات کلیه همکاران جهت کاهش هزینه های زاید و افزایش انگیزه پرسنل نیز از جمله وظایف این اداره است.

 زارع با بیان اینکه یکی از الزامات تغییرات بوجود آمده در این اداره توجه به تغییرات محیطی وتعیین استراتژی شرکت جهت مقابله با این تغییرات  (مانند تحریم های بین المللی، تغییر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و بیکاری، نوسانات نرخ ارز و...) می باشد.

وی توضیح داد: یکی از موارد اساسی که در این اداره پیگیری می شود علاوه بر تنوع محصول، تاکید بر تنوع مشتریان است. طی سال های گذشته نگاه اصلی شرکت اغلب به تقاضاهای سنتی یعنی شرکت ملی گاز، نفت و غیره معطوف بوده است و با افت تقاضا های این مشتریان  وضعت تولیدات شرکت نیزکاهش پیدا میکرد.دراستراتژی جدید ضمن توجه خاص بر مشتریان سنتی تنوع مشتریان با تاکید بر صادرات محصولات نیز مورد توجه میباشد.

گفتنی است،همانطوریکه بیان شد رییس بررسی‌های اقتصادی و تسهیلات که پیش از این زیر نظرمستقیم مدیریت مالی و اقتصادی بود با توجه به اهمیت موضوعات اقتصادی و پیش بینی تغییرات محیطی شرکت و با توجه به اهمیت تعیین نقاط ضعف ، قوت ،فرصت ها ، تهدیدات و ظرفیت های موجود در شرکت مقرر شد این اداره مستقیما زیر نظر مدیر عامل محترم قرار گیرد.

 از دیگر وظایف این اداره می‌توان به مواردی همچون "راهبری صحیح، اصولی و مبتنی بر دانش روز"، "تهیه گزارشات عملکرد مدیریت ها ، "پیگیری موارد ارجاعی و اقدامات لازم تا حصول نتیجه"  اشاره کرد.

همچنین "برنامه‌ریزی جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای شرکت"، "تعیین اولویت‌های اصلی شرکت و ارایه راه حل‌های عملی جهت پاسخ به آنها"، از دیگر وظایف ایشان اعلام شده است.

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۳۹
منبع خبر: روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز |
تعداد بازدید : ۱۳۴