اخبار

گرامی داشت روز درختکاری در شرکت لوله سازی اهواز

گرامی داشت روز درختکاری در شرکت لوله سازی اهواز
روز درختکاری با کاشت تعدادی نهال توسط مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز گرامی داشته شد.

 

 

درخت

درخت27
درخت24
درخت23
درخت2

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰
تعداد بازدید : ۱۵۱