اخبار

حضور کارکنان شرکت لوله سازی اهواز در راه پیمایی روز قدس

حضور کارکنان شرکت لوله سازی اهواز در راه پیمایی روز قدس
گزارش تصویری از حضور کارکنان شرکت لوله سازی اهواز در راه پیمایی روز قدس

ghods17
ghods3
ghods2
ghods12
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹
تعداد بازدید : ۲۴۱