اخبار

لوله سازی اهواز در مدار جهش تولید

لوله سازی اهواز در مدار جهش تولید
اهواز - ایرنا -لوله سازی اهواز تولیدکننده عمده لوله های موردنیاز طرح راهبردی و ملی انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی از کوره به پایانه جاسک فصل تازه ای از کار و تلاش در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده را پشت سر می گذارد. اجرای این طرح استراتژیک که از ابعاد مختلفی برای کشور ایران دارای اهمیت است، نتیجه اعتماد به صنایع و متخصصان داخلی است. با تکمیل این طرح تا اسفندماه امسال، روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران از بندر جاسک صادر می‌شود.

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211740.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211766.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211743.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/12/4/157211776.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211741.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211747.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211746.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211745.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211744.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211766.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211751.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211750.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211749.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211748.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211754.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211772.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211753.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211752.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211761.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211757.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211756.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211755.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211758.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211762.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211759.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211760.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211768.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211765.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211764.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211763.jpg

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/12/4/157211770.jpg

۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۵۶
خبرگزاری ایرنا |
تعداد بازدید : ۱۸۳