اخبار

گزارش تصویری از نمایشگاهِ عکسِ دیدار با مردِ میدان

گزارش تصویری از نمایشگاهِ عکسِ دیدار با مردِ میدان
گزارش تصویریِ آئینِ افتتاحِ نمایشگاهِ عکسِ "دیدار با مرد میدان" که شامل آثاری از هشت عکاس حرفه‌ای استان از روز تشیع پیکر شهید سردار سلیمانی است.

 

Mardemeidannn07

Mardemeidannn05

mardemeidan2
Mardemeidannn68
Mardemeidannn045
Mardemeidannn04

Mardemeidannn0
Mardemeidannn2
Mardemeidannn7
Mardemeidannn3
Mardemeidannn

Mardemeidannn66

Mardemeidannn654
Mardemeidannn075
Mardemeidannn788

Mardemeidannn90
Mardemeidannn07
Mardemeidannn88
Mardemeidannn99
Mardemeidannn21
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۳۳
تعداد بازدید : ۴۷