اخبار

بدستور مدیرعامل؛

چهارمین فصلنامه شهدای لوله سازی اهواز منتشر شد

چهارمین فصلنامه شهدای لوله سازی اهواز منتشر شد
چهارمین فصلنامه شهدای شرکت لوله سازی اهواز بدستور مدیرعامل چاپ و بین ادارات مختلف در سطح شرکت توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز، این نشریه در ۴۰ صفحه به موضوعات مختلف ازجمله عملکرد بعضی ادارات، مطالب ورزشی مربوط به خانواده‌های کارکنان، بخش بانوان، بازنشستگان، لا به لای تاریخ، شخصیت‌های موثر و ...پرداخته است.

نشریه شهدای لوله سازی اهواز با هدف تمرکز و توجه بیشتر به کارکنان و ثبت، ضبط و انعکاس فعالیت‌های همکاران و قدردانی معنوی از آنها شروع به کار کرد و اکنون چهارمین شماره از این نشریه چاپ و توزیع شد.

همکاران می‌توانند مستقیما از طریق روابط عمومی با این نشریه در تماس و همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۱:۰۸
روابط عمومی شرکت لوله ساز اهواز |
تعداد بازدید : ۱۴۴