اخبار

تجلیل از تعدادی از کارکنانِ مهندسی و توسعه

دکتر علی خنیفر
مراسم تجلیل از تعدادی از کارکنانِ مهندسی و توسعه که در زمینه‌ی اورهال دستگاه opress کارخانه چهار مورد تشویق قرار گرفتند.


بعلتِ محدودیت‌های کرونایی، بصورت نمادین تعدادی از همکاران برای تجلیل در سالن شهید فخری‌زاده دعوت شدند که توسط مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز مورد تجلیل قرار گرفتند.

 

Tose55
Tosee4
Tosee3
Tosee2
Tosee1
Ntoseee

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز |
تعداد بازدید : ۸۳