اخبار

بدستور مدیرعامل؛

پنجمین فصلنامه شهدای لوله سازی اهواز منتشر شد

پنجمین فصلنامه شهدای لوله سازی اهواز منتشر شد
پنجمین فصلنامه شهدای شرکت لوله سازی اهواز بدستور مدیرعامل چاپ و بین ادارات مختلف در سطح شرکت و شرکت‌های صنعتی مجاور توزیع شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز، این نشریه در 66 صفحه به موضوعات مختلف ازجمله عملکرد بعضی ادارات، مطالب ورزشی مربوط به خانواده‌های کارکنان، بخش بانوان، بازنشستگان، لا به لای تاریخ، شخصیت‌های موثر و ...پرداخته است.

 

نشریه شهدای لوله سازی اهواز با هدف تمرکز و توجه بیشتر به کارکنان و ثبت، ضبط و انعکاس فعالیت‌های همکاران و قدردانی معنوی از آنها شروع به کار کرد و اکنون پنجمین شماره از این نشریه چاپ و توزیع شد.

 

همکاران می‌توانند مستقیما از طریق روابط عمومی با این نشریه در تماس و همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

 

faslname544
faslname54
faslname52

۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲
روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز |
تعداد بازدید : ۲۰۸