اخبار

به پیشوازِ بهاری جدید

به پیشوازِ بهاری جدید
کارکنان اداره خدمات با کاشت گیاهان جدید در محوطه‌ی شرکت لوله سازی اهواز به پیشوازِ بهاری جدید رفتند.

 

baharnh
baharhff
bahar5
bahar3
bahar2
bahar

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۱۷