اخبار

حضور کار‌کنان لوله سازی اهواز در راه‌پیمایی روز قدس

حضور کار‌کنان لوله سازی اهواز در راه‌پیمایی روز قدس
کارکنان شرکت لوله سازی اهواز حضوری چشمگیر در راه‌پیمایی روز قدس داشتند.

 

Apm ghodsjsush61111
Apm ghodshajwhwhhshhh
Apm ghodsjsj6211
Apm ghodsdhdi77
Apm ghods8765
Apm ghodsjdueheii
Apm ghodshvfrujj
Apm ghodsjdhbb
Apm ghodsjhg
Apm ghodshdhd
Apm ghodsksh

Apm ghodsjdb
Apm ghods۳
Apm ghods۴
Apm ghods۲
Apm ghods

 

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۵۷
روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز |
تعداد بازدید : ۴۹۵