اخبار

اعطای گواهینامه‌ی مرکز کارآموزی به شرکت لوله سازی اهواز

اعطای گواهینامه‌ی مرکز کارآموزی به شرکت لوله سازی اهواز
شاه پسند، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درنشست تخصصی با دکترخنیفر مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز بر ضروری‌ترین حلقه توسعه اشتغال و ایجاد مهارت تاکید کرد.

 

در این جلسه، دو طرفِ گفت‌وگو درخصوص مهارت افزایی، راهکار جهش چرخه تولید و افزایش کیفیت تبادل نظر کردند. 

 

شاه پسند در این نشست توضیح داد: الزامات قانونی واحدپذیرنده در اجرای آموزش در محیط کار واقعی به حداقل رسیده است و هر واحد می‌تواند ۱۵ نفر پذیرش داشته باشد و از معافیت مالیاتی بمدت ۱۸ماه و بیمه حوادث برخورد دار شوند.

 

گفته می‌شود، ضریب اشتغال آموزش مهارتی فنی وحرفه‌ای ۵۷ درصد است.

 

همچنین آموزش فنی وحرفه ای برای اثربخشی بدنبال ایجاد تعادل در عرصه و تقاضای مهارتی است.

 

دکتر خنیفر نیز بر افزایشِ تعامل فنی وحرفه‌ای و صنایع تاکید کرد و یاداور شد: شرکت لوله سازی اهواز با اعتقاد به اهمیتِ این تعامل مرکز علمی کاربری شهدای لوله سازی اهواز را تاسیس کرده بود که منجر به افزایشِ تعاملِ دانش و صنعت در بین کارکنان شد. 

 

مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز افرود: شرکت لوله سازی اهواز آمادگی دارد با تعامل، هم‌افزایی و بکارگیری ظرفیت و پتانسیل دوطرف نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت و زمینه جذب جوانان دارای توانمندی مهارتی را متناسب با نیاز فراهم کند.

 

کارشناسان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد مهارت آموزان در طرح محیط کار واقعی جذب بازار کار می شوند.

۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۵۹
روابط عمومی شرکت لوله ساز اهواز |
تعداد بازدید : ۳۵۳