۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰
معرفی برترین های HSE از سوی مرکز بهداشت شرق اهواز؛
برگزاری همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای و معرفی اداره HSE شرکت لوله سازی اهواز به عنوان یکی از ادارات HSE برتر از سوی مرکز بهداشت شرق اهواز
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷
شرکت لوله سازی اهواز موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه(Research & Development) شد؛
با توجه به دارا بودن کارگاهی و آزمایشگاهی، وجود نیروی های متخصص دارای تجارب و دانش فنی بالا، پروژه های پژوهشی انجام شده و در دست اجرا،شرکت لوله ساز
۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱:۰۰
بازدید هیأت بلند پایه صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت لوله سازی اهواز؛
آقایان دکتر تقی پور مدیر عامل و دکتر ایزدی رئیس هیأت مدیره عامل صندوق بازنشستگی کشوری و دکتر رستمی مدیر عامل هلدینگ انرژی از شرکت لوله سازی بازد