۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴
بازدید هنرجویان استعدادهای درخشان از لوله سازی اهواز
هنرجویان دبیرستان استعدادهای درخشان طلایه داران با هدف آشنایی با فرصت های شغلی از شرکت لوله سازی اهواز بازدید کردند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
گرامی داشت روز درختکاری در شرکت لوله سازی اهواز
روز درختکاری با کاشت تعدادی نهال توسط مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز گرامی داشته شد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۳
نشست هم اندیشی با مجری طرح انتفال نفت خام گوره به جاسک
نشست هم اندیشی بین محمد سقایی مجری طرح انتفال نفت خام گوره به جاسک و مدیران شرکت لوله سازی اهواز با هدف تسریع در اجرای مرحله‌ی جدید این پروژه برگزار ش
موردی برای نمایش وجود ندارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.
موردی برای نمایش وجود ندارد.