مشخصات لوله های تولیدی قطر کوچک (ERW)

               

مساحت یک متر لوله  / m 2   قطرضخامت  INCH0.1880.2030.2190.2500.2800.3120.3440.3750.4060.4380.4690.50.562
mm4.785.165.566.357.117.928.749.5310.3111.1311.9112.7014.27
0.5365/8"=168 mmضریب  هایدروتست 56.861.366.175.584.594.2103.8      
وزن یک متر لوله 19.3520.9122.4725.5528.2231.2534.24      
0.7085/8"=219 mmضریب  هایدروتست 43.647.150.858.064.972.379.887.0     
وزن یک متر لوله 25.3727.4329.4833.5737.3241.1445.1449.10     
0.86103/4"=273 mmضریب  هایدروتست 35.037.840.746.552.158.064.069.875.581.587.393.0 
وزن یک متر لوله 31.7634.3536.9442.0946.5751.8056.7261.7066.7471.7276.6581.55 
0.96123/4"=324 mmضریب  هایدروتست 29.531.834.439.243.948.954.058.863.768.773.678.4 
وزن یک متر لوله 37.7740.8743.9650.1155.4761.5667.6273.6579.6585.6289.9497.46 
1.1214"=356 mmضریب  هایدروتست 26.929.031.335.740.044.649.153.658.062.667.071.4 
وزن یک متر لوله 41.5244.9348.3355.1161.0267.7474.4281.0887.7194.30100.86107.39 
1.2816"=406 mmضریب  هایدروتست  25.427.431.335.039.043.046.950.854.858.662.5 
وزن یک متر لوله  51.4555.3563.1369.9177.6385.3292.98100.61108.20115.77123.30 
1.4418 "=457 mmضریب  هایدروتست  22.624.327.831.134.738.241.745.148.752.155.6 
وزن یک متر لوله  56.6562.3471.1278.7787.4996.18104.84113.46122.05130.62139.15 
1.6020"=508 mmضریب  هایدروتست   21.925.028.031.234.437.540.643.846.950.0 
وزن یک متر لوله   69.3879.1687.7097.43107.12116.78126.41136.01145.58155.12 
1.7622"=559 mmضریب  هایدروتست    22.725.528.431.334.136.939.842.645.5 
وزن یک متر لوله    87.2196.63107.36118.06128.73139.37149.97160.55171.09 
1.9224"=610 mmضریب  هایدروتست    20.823.326.028.731.333.836.539.141.746.8
وزن یک متر لوله    95.26105.56117.30129.00140.68152.32163.93175.51187.06210.07
                  
                  
موارد خاص       
       
مساحت یک متر لوله  / m 2   قطرضخامت  INCH0.1720.2770.3070.3220.3300.365       
mm4.377.047.808.188.389.27       
0.5365/8"=168 mmضریب  هایدروتست 51.9            
وزن یک متر لوله 17.78            
0.7085/8"=219 mmضریب  هایدروتست  64.2 74.7         
وزن یک متر لوله  36.61 42.65         
0.96103/4"=273 mmضریب  هایدروتست   57.1  67.9       
وزن یک متر لوله   51.03  60.50       
1.28123/4"=324 mmضریب  هایدروتست     51.8        
وزن یک متر لوله     65.35        
1.4416"=406 mmضریب  هایدروتست    40.3         
وزن یک متر لوله    80.03         
                  
برای محاسبه فشار هایدروتست میبایست ضریب هایدروتست در درجه فولاد ( KSI ) و ضریب تست ضرب شود .