پروژه های انجام شده

شرکت لوله سازی اهواز طی سالهای درخشان خدمت به سازندگی در کشور توانسته است پروژه های مهمی در زمینه ساخت لوله های گاز ترش و غیر ترش را اجرا و تحویل نماید که از مهمترین آنها میتوان به پروژه های ذیل اشاره کرد :

پروژه های مهم گاز ترش

خط لوله

مشتری

سایز لوله(اینچ)

طول(کیلومتر)

آغار- دالان

شرکت Preussage آلمان

42

225

فاز 1 پارس جنوبی

شرکت پترو پارس

32

112

فاز 2 و 3 پارس جنوبی

شرکت توتال فرانسه

32

218

فاز 4 و 5 پارس جنوبی

شرکت آجیپ ایتالیا

32

164

طرح میدان نفتی آزادگان

شرکت مهندسی و توسعه نفت

32 و 36

332

 

 

پروژه های مهم گاز غیر ترش

خط لوله

مشتری

سایز لوله(اینچ)

طول(کیلومتر)

خط سراسری 2

شرکت ملی گاز ایران

56

254

خط سراسری 3

شرکت ملی گاز ایران

56

110

نکا ری

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

32

218

 

شرکت ملی گاز ایران

10

850

 

شرکت ملی گاز ایران

8

600

 

شرکت ملی مهندسی نفت

20

430

 

شرکت ملی گاز ایران

8

360

اتیلن غرب

شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ایران

24-8

2900

خط سراسری 5 و 6

شرکت ملی گاز ایران

56

830

خط سراسری 4

شرکت ملی گاز ایران

56

922

خط سراسری 7

شرکت ملی گاز ایران

56

900

شاهرود سنگ بست

شرکت مهندسی و توسعه گاز

48

139

مصوبه هیأت دولت

شرکت مهندسی و توسعه گاز

56

313

طرح خط لوله استانی خرم آباد

شرکت مهندسی و توسعه گاز

36

76

طرح خط لوله استانی خرم آباد

شرکت مهندسی و توسعه گاز

36

40