کارخانه SAWL

در این کارخانه لوله های SAW  با درز طولی از قطر 24 تا 56 اینچ تولید می شود. این کارخانه دارای دو خط تولید U&O و RB می باشد. روش تولید بدین ترتیب است که پس از آماده سازی لبه های ورق، در خط U&O  با استفاده از دستگاه های پرس عظیم، ورق به شکل حرف U  انگلیسی در آمده سپس در دستگاه اٌپرس قرار گرفته تا به لوله تبدیل شـــود. در خط RB با استفاده از دستگاه های Roll Bending Post Bending ورق به لوله تبدیــل می گردد. در قسمت جوش بعد از عملیات اتوماتیک جوش موقت پیوسته، لوله ها جهت تکمیل عملیات جوشکاری تحت فرآیند جوش زیر پودری(SAW) به دستگاه های جوش داخلی و خارجی هدایت می شوند. کلیه عملیات تولید و بخصوص دستگاه های جوش، توسط تجهیزات مدرن مبتنی بر سیستم های PLCکنترل می گردند.

کلیه لوله ها پس از آن، در دستگاه انبساط لوله به شکل و ابعاد نهایی رسانده می شوند. همگام با تولید لوله ها در ایستگاه های متعدد آزمون های کنترل کیفی غیر مخرب از قبیل MT ،RT، VT، UT و فشار آب (هایدرواستاتیک) انجام شده و علاوه بر آن، ویژگی های ساختار متالورژیکی و خواص مکانیکی قسمت جوش و بدنه لوله ها از طریق نمونه گیری های مستمر و آزمون های کنترل کیفی مخرب، کنترل می گردد.

از مزایای عمده این کارخانه که خود را از دیگر کارخانه های مشابه متمایز می نماید دارا داشتن دو خط ساخت لوله (خط U&Oو خط RB)، دو دستگاه اکسپندر ، دو دستگاه هایدروتست و استفاده از 9 دستگاه جوش داخلی و خارجی می باشد .

 

SAWLtable

 

ورق مورد نیاز این کارخانه بطور کامل از شرکتهای تولید کننده خارجی در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، ژاپن، کره و دیگر سازنده گان معتبر تأمین می‌شود.