خدمات بازرسی

خدمات بازرسی با در اختیار داشتن افراد با تجربه و متخصص ارائه خدماتی نظیر بازرسی های غیر مخرب ، تهیه QCP/ITP ، بازرسی اولیه مواد خام ( ورق- کلاف) ، ارائه مستندات پروژه ها در قالب کتابچه نهایی( ( Final Book و بررسی مشخصات فنی مورد نظر مشتری ( Spec.  ) را بر عهده دارد.