مناقصه ها و مزایده ها

مزایده شماره م /301/ 1400 - زمین چمن ورزشی

مزایده

مزایده شماره م / 301 / 1400

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

«  آگهی  مزایده عمومی شماره م/ 1400/301»

                         

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظر دارد زمین چمن ورزشی خود را  با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی  به مستاجر واجد شرایط برای مدت یکسال  اجاره دهد .

 لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت و شرایط و دارای مجوز  از سازمان های ذیصلاح  دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی لغـایت روز دوشنبه  مورخ 1400/01/23 همه روزه ، به جز روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت  9 صبح  الی 11 صبح جهت رویت مورد اجاره و خرید اسناد مـزایده اجاره بـه شرکت لوله سازی اهواز به آدرس اهواز- ناحیه صنعتی کارون- میدان شهدای لوله سازی اهواز- ساختمان مرکزی طبقه سوم امور قراردادها مراجعه نمایند.

-        سپرده شرکت دراین مزایده به میزان10% مبلغ کل اجاره پیشنهادی یکساله و بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک جاری صیادی در وجه شرکت لوله سازی اهواز می باشد.

-        در صورت حضور نمایندگان اشخاص جهت شرکت در این مزایده لازم است ایشان اصل وکالت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور و دارای اعتبار و اختیارات لازم از موکل خود تحویل نمایند.

-        ضمناً جهت کسب  اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه فرمائید.

 

http : // www.apm-ir.com/

 

تلفن :  32270031- 061

امور قرارداد ها