مناقصه ها و مزایده ها

شناسایی پیمانکاران

فراخوان

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

« سهامی عام »

 

 

 


آگهی شناسایی تولید کنندگان

پلی اتیلن، چسب دانه ای، چسب پودری و اپوکسی

_____________________________________________

 

 

 

شرکت سهامی لوله سازی اهواز درنظر دارد جهت شناسایی تولید کنندگان مواد پوشش 3 لایه گرم پلی اتیلن لوله های فولادی از قطر ً6 تا ً56 که شامل پلی اتیلن ، چسب دانه ای، چسب پودری و پودر اپوکسی می باشد، مطابق مشخصات فنّی موجود در سایت این شرکت به آدرس www.apm-ir.com  اقدام به شناسایی تولیدکنندگان مواد مذکور نماید.

لذا از کلیۀ شرکت های تولیدکنندۀ فوق الذکر دعوت بعمل می آید که سوابق کاری خود را در این زمینه تا تاریخ 20/11/93 به آدرس:  اهواز ناحیه صنعتی کارون، شرکت سهامی لوله سازی اهواز صندوق پستی 1800-61775  کدپستی 43431-61776 

 تلفن:  32270031-061                           

 دورنگار :  32284006-061  

پست الکترونیکی: LACD @apm-ir.com   مدیریت امور حقوقی و پیمانها  ارسال فرمایید.

 

شرکت لوله سازی اهواز

« سهامی عام »

 

 

 

 


 

آگهی  شناسایی تولید کنندگان شات و گریت فولادی

_____________________________________________

 

 

 

شرکت سهامی لوله سازی اهواز درنظر دارد جهت شناسایی تولید کنندگان شات و گریت فولادی با مشخصۀ به ترتیب S 390  و GL 18 جهت بلاستینگ لوله های فولادی قبل از مراحل پوشش پلی اتیلن اقدام به شناسایی منابع خرید نماید.

لذا از کلیۀ شرکت های تولیدکنندۀ کالاهای مذکور دعوت بعمل می آید که سوابق کاری خود را در این  زمینه تا  تاریخ 20/11/93  به آدرس اهواز ناحیه صنعتی کارون،  شرکت سهامی  لوله سازی اهواز صندوق پستی 1800-61775  کدپستی 43431-61776

 تلفن  : 32270031-061

 دورنگار : 32284006-061  

پست الکترونیکی: LACD @apm-ir.com    مدیریت امور حقوقی و پیمانها ارسال فرمایید.

 

شرکت لوله سازی اهواز

« سهامی عام »

 

 

 


 

آگهی شناسایی تولید کنندگان پودر و سیم جوشکاری

_____________________________________________

 

 

 

شرکت سهامی لوله سازی اهواز درنظر دارد جهت شناسایی تولید کنندگان پودر و سیم برای جوشکاری به روش SAW  لوله های فولادی تولیدی از قطر6 اینچ تا 100 اینچ مطابق با استاندارد API-5L  اقدام به شناسایی منابع خرید نماید.

لذا از کلیۀ شرکت های تولیدکنندۀ کالاهای فوق الذکر دعوت بعمل می آید که سوابق کاری خود را در این زمینه تا تاریخ 20/11/93  به آدرس: اهواز ناحیه صنعتی کارون، شرکت سهامی لوله سازی اهواز صندوق پستی 1800-61775  کدپستی 43431-61776 

 تلفن : 32270031-061              

 دورنگار :  32284006-061  

پست الکترونیکی : LACD @apm-ir.com  مدیریت امور حقوقی و پیمانها ارسال فرمایید.